De celzouten van dokter Schüssler

Dr. Schüssler, grondlegger van de mineralen therapie
Dr. Schüssler

De celzouten van dokter Schüssler zijn minerale zouten. Ze dragen de naam van hun ontdekker Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Hij werd geboren op 21 augustus 1821 en overleed in 1898. Het was een homeopaat die zich stoorde aan het steeds toenemend aantal geneesmiddelen.
Op een dag kwam hij in contact met het werk van Rudolf Virchow, die beweerde dat ziekte kon ontstaan omdat de cel ziek was.

Daarop begon Schüssler met het onderzoeken van de as van overledenen. Op die manier ontdekte hij dat er  in elk menselijk lichaam steeds 12 celzouten terugkomen. Daaruit trok hij de conclusie dat ziekte het gevolg was van een tekort aan één of meerdere van deze anorganische celzouten.

Wat zijn anorganische celzouten?

Alle stoffen in ons lichaam kunnen we verdelen in organische en anorganische stoffen. De organische zijn bijvoorbeeld koolhydraten, vetten, eiwitten en vitaminen. Ze bevatten allemaal koolstof en ze kunnen verbranden.

Anorganische stoffen zijn mineralen. Ze kunnen niet verbranden. Daarom vind je ze terug in de assen van een verbrand organisme. Je lichaam kan die niet zelf aanmaken, daarom moet je ze voldoende binnen krijgen met je voeding.

Helaas zitten er tegenwoordig in onze voeding veel minder mineralen dan vroeger. Dat komt vooral door het gebruik van kunstmest en pesticiden.

Wat doen ze in je lichaam?

celzouten zorgen voor een goede stofwisseling van je cellen, Chakanaherb Marke
celzouten

In je lichaam komen celzouten steeds voor in een verbinding van twee mineralen. In het water tussen onze cellen, vallen deze zouten uiteen in positief en negatief geladen ionen.

Alle processen in de celstofwisseling zijn afhankelijk van de toevoer van celzouten. Voorbeelden daarvan zijn de zuur-base balans en de vernieuwing van de cel. Door de beweging van de positieve en negatieve ionen ontstaat een trillingsveld. Het is dit veld dat alle bewegingen in je lichaam bepaalt.

Celzouten zijn ook nodig voor de geleiding van je zenuwimpulsen en voor het samentrekken van je spieren. Ze vormen een bestanddeel van enzymen en hemoglobine. Bovendien zijn ze ook onmisbaar voor de aanmaak van energie onder vorm van ATP (adenosinetrifosfaat).

Als je lichaam voldoende celzouten heeft, wordt je levenskracht sterker. Als er een ontbreekt, dan mis je vitaliteit. Bij een acuut tekort wordt de behoefte aan een celzout zichtbaar in je gezicht. Zo kan je al ingrijpen nog voor er ernstige fysieke klachten ontstaan.

Hoe werken de celzouten?

Hoe komen ze in de cel?

Een cel is onvoorstelbaar klein. Schüssler kende als homeopaat de mogelijkheid om een stof te verdunnen. Daarbij worden moleculen van het minerale zout geïsoleerd en heel fijn verdeeld. Daardoor kunnen ze opgenomen worden via het mondslijmvlies. Ze hoeven dan niet door de maag te passeren. Dat is een goede zaak want het maagzuur kan de opname verhinderen.

Op de celwand zitten verschillende receptoren. Je kan een receptor vergelijken met een slot waarin een sleutel past. Mineralen kunnen zich hechten op een passende receptor en kunnen op die manier de cel binnen komen.

Het zijn grondstoffen van ons lichaam.

De celzouten zijn grondstoffen  voor de werking binnen de cel. Een gezonde voeding zorgt voor de nodige bouwstoffen van ons lichaam.
Als je door onvolwaardige voeding grote tekorten aan mineralen hebt, kan je die niet met de tabletten van Dr. Schüssler aanvullen. Je moet dan een supplement  innemen om voldoende binnen te krijgen.

Met de celzouten kan je wel zorgen voor een betere verwerking en opname van mineralen. Zo kan je bij inname van een supplement aan calcium, magnesium of ijzer je lichaam ondersteunen met de bijpassende schüsslerzouten. Is er slechts een gering tekort, dan zijn de celzouten alleen voldoende.

Wat gebeurt er bij een tekort aan celzouten?

Het lichaam doet zijn best om de vitale functies zolang mogelijk te voorzien. Bij een tekort aan de nodige mineralen gaat het andere functies beperken. Zo kan je last krijgen van brekende nagels, dunner worden van je haar of krakende gewrichten.

Wanneer er niet meer genoeg celzouten zijn om de vitale functies te blijven voorzien, ontstaat er afbraak van weefsel en bot. Ook de werking van de organen wordt verstoord.

De 12 Schüsslerzouten

Nr. 01 Calcium fluoratum D6 of D12 is een vaatmiddel

Een verstoring in de calcium- fluor stofwisseling veroorzaakt een verslapping van het bindweefsel. Daardoor kunnen organen verzakken en kunnen gewrichtsbanden slap worden.
Typerend voor dit zout is dat het verzacht wat te hard is en harder maakt wat te zacht is. Dit zout kan je ook gebruiken als je bijvoorbeeld veel eelt hebt. Een tekort  gaat dikwijls samen met concentratiestoornissen.

Nr. 02 Calcium phosphoricum D6 en D12 is een opbouwmiddel

Calcium phosphoricum is aanwezig in alle cellen van ons lichaam. Het speelt een belangrijke rol in het omzetten van eiwitten naar lichaamseigen eiwit.
Een tekort kan gewrichtspijn geven en bloedarmoede. Maar ook prikkelbaarheid, ontstekingen en vermoeidheid zijn kenmerkend.

Nr. o3 Ferrum phosphoricum D12 is het koortsmiddel

Ferrum phosphoricum bevindt zich  in alle cellen.
Ijzer is betrokken bij heel veel enzymprocessen. Daarbij speelt het ook een belangrijke rol in de afweer van infecties. Het ijzer in de rode bloedlichaampjes, neemt zuurstof op en brengt die naar alle cellen.
Bij een tekort aan dit zout gaan je spieren verslappen,  ben je moe en heb je weinig weerstand tegen infecties.

Nr. 04 Kalium chloratum/muriaticum D6 is een ontstekingsmiddel

Dit zout komt in alle cellen voor. Het is vooral van belang voor de zenuwcellen, de spieren en de rode bloedlichaampjes.
Een gebrek aan kalium chloratum veroorzaakt ontsteking met kleverige uitscheiding en opzwelling van de lymfeklieren.

Nr. 05 Kalium phosphoricum D6 is het zenuwmiddel

Kalium phoshoricum is een bestanddeel van zowel hersencellen als zenuwcellen. Het komt ook voor in de spieren, zowel als in de weefselvloeistoffen en in de rode bloedlichaampjes.
Een tekort leidt tot een vermindering van je lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Dat kan uiteindelijk tot uitputting leiden.

Nr. 06 Kalium sulfuricum D6 is voor de stofwisseling

Kalium sulfuricum bevindt zich in de cellen van de opperhuid en ook in de slijmvliezen. Het is net als ferrum phosphoricum een zuurstofdrager.
Het kan toegepast worden bij chronische ontsteking.

Nr. 07 Magnesium phosphoricum D6 is het ontkrampingsmiddel

Magnesium phosphoricum zorgt voor de beweeglijkheid van de cellen.
Een tekort aan dit zout kan leiden tot vorming van gezwellen  zoals opgezette lymfeklieren en kanker.  Er ontstaan  krampen in de ledematen , de buik en de borstholte. Deze ontstaan omdat spiervezels  samengetrokken worden.

Nr. 08 Natrium chloratum /muriaticum D6 zuivert het bloed en drijft vocht af

Natrium muriaticum (keukenzout) komt voor in alle weefsels en ook in alle lichaamsvloeistoffen. Door zijn directe inwerking op de celmembraan is het van groot belang voor de opname en afgifte van andere zouten.
Een gebrek aan dit zout zorgt voor uitdroging van het lichaam. Daarbij gaat het lichaam water vast houden waardoor oedeem ontstaat.

Nr. 09 Natrium phosphoricum D6 is een neutralisatiemiddel

Natrium phosphoricum vind je in de spier -, zenuw – en hersencellen en in de weefselvloeistoffen.
Het staat in voor de uitscheiding van afvalstoffen via de longen en de nieren. Bovendien is het onmisbaar voor het zuur-base evenwicht in je lichaam.

Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 is een ontslakkingsmiddel

Natrium sulfuricum zit niet in de cellen, maar in de vloeistof er tussen. Het regelt de waterhuishouding in ons lichaam. Het elimineert een teveel aan water. Dit wordt dan door de nieren uitgescheiden.

Nr. 11 Silicea D12, huidmiddel

Silicea is geen echt zout, maar eerder een oxide van een niet-metaal. Het geeft steun en stevigheid aan het bindweefsel. Bovendien verhoogt het je weerstand tegen ziektekiemen.
Zeer specifiek voor een tekort aan silicea is de gevoeligheid voor ontstekingen.

Nr. 12 Calcium sulfuricum D6, slijmvliesmiddel

Calcium sulfuricum komt vooral voor in de lever. Dit is een bloedzuiverend zout.
Het kan toegepast worden bij alle etterende processen, waarbij de pus reeds een afvoerweg gevonden heeft.

De aanvullende zouten

Later werden er door de moderne labotechnieken nog 15 andere zouten ontdekt.

Nr. 13 Kalium arsenicosum

Dit zout helpt bij stofwisselingsprocessen die te snel gaan. Daarom is het inzetbaar bij vermagering en diarree.
Tevens is het te gebruiken bij alle moeilijk genezende  huidklachten.

Nr. 14 Kalium bromatum

Dit is als het ware een biochemisch kalmeringsmiddel. Het geeft ondersteuning bij slaapstoornissen en het helpt je doorheen roerige tijden.

Nr. 15 Kalium jodatum

Dit is een heel goed middel bij alle stoornissen van de schildklier. Ook bij voortdurend kuchen en tenslotte nog bij een drukgevoel op de hals kan dit zout verlichting brengen.

Nr. 16 Lithium chloratum

Dit is in onze tijden een heel interessant middel want het verwijdert schadelijke stoffen uit de cellen en het lost urinezuur op. Vandaar dat het inzetbaar is bij alle gewrichtsklachten.

Nr. 17 Manganum sulfuricum

Dit is een zout dat de opname van ijzer bevordert. Het is daarom aan te raden manganum sulfuricum in te nemen als aanvulling op ferrum phosphoricum bij een tekort aan ijzer. Bovendien kan dit zout snel je energie weer op peil brengen.

Nr. 18 Calcium sulfuratum

Van dit middel is de werking op ons lichaam nog niet goed bekend. Het wordt meestal ingezet bij uitputting die gepaard gaat met gewichtsverlies.

Nr. 19 Cuprum arsenicosum

Dit zout is te gebruiken bij stoornissen in de melanine huishouding en bij vergiftiging door zware metalen.

Nr. 20 Kalium-aluminium sulfuricum

Dit is een nuttig middel bij belasting van het zenuwstelsel. Bovendien is het ook inzetbaar bij maag- en darmkolieken.

Nr. 21 Zincum chloratum

Dit is een heel belangrijk zout. Het is een bestanddeel dat nodig is voor veel stofwisselingsprocessen in ons lichaam. Het is bovendien een onderdeel van veel enzymen. Een enzym zet stof A om in stof B en blijft daarbij zelf onveranderd.

Nr. 22 Calcium carbonicum

Dit zout is een belangrijk opbouwmiddel voor onze botten. Ook werkt het positief bij gevoelens van uitputting. Dat komt door de invloed op het vegetatieve zenuwstelsel.

Nr. 23 Natrium bicarbonicum

Dit laatste celzout activeert de stofwisseling. Het is ten zeerste aan te raden bij verzuring van je lichaam. Ook bij klachten zoals een zuur gevoel in de maag of slokdarm geeft het hulp. Daarbij ondersteunt het ook de pancreas. En tenslotte kan het helpen bij jicht en reuma.