Waarom komen de Q’eros nu hun kennis met ons delen?

De Q'eros komen uit de Andes om ons te leren hoe we het contact met Moeder Aarde kunnen herstellen, blog chakanaherb Marke
Hoe herstellen we het contact met Moeder Aarde?

We zijn het contact met Moeder Aarde compleet verloren. Om ons te helpen een nieuw evenwicht te vinden, komen de Q’eros hun kennis met ons delen.

De Q’eros hebben geen geschreven taal. Hun kennis over het bewaren van een evenwicht tussen de mens en Moeder Aarde werd eeuwen lang mondeling doorgegeven. Zo geven ze nu nog steeds hun lessen.
De boeken die ondertussen zijn verschenen hebben Quechua woorden fonetisch weergegeven.

Zij volgen hun profetie. Deze vertelde hen al honderden jaren geleden dat ze hun kennis moesten delen met het Westen. Het juiste tijdstip zou zijn wanneer het ijs op de gletsjers zou gaan smelten. Die tijd is nu aangebroken.

Vanuit de bergen van de Andes komen ze hierheen om ons te leren wat wij vergeten zijn. Ze komen ons helpen om onze oude krachtplaatsen van Moeder Aarde weer in ere te herstellen.

Ze leren ons hoe we leylijnen kunnen herstellen, hoe we nieuwe kunnen maken, hoe we onszelf en Moeder Aarde kunnen helen.

Oude en nieuwe kennis samen leggen

Nu is de tijd aangebroken dat het voelen van de Andes en het denken van de Westerse maatschappij kunnen samengaan. Wij zitten helemaal in ons denken en zijn het voelen verleerd. Vaak verdringen we gevoelens als ze toch de kop opsteken.

Maar als denken en voelen weer samengaan, kunnen we de juiste handelingen stellen in het belang van de gemeenschap. Vanuit deze nieuwe wijze van omgaan met elkaar en met Moeder Aarde zullen nieuwe ontdekkingen eindelijk op de markt komen. Er zal een nieuwe maatschappij ontstaan met veel meer samenhorigheid dan er nu is.

Onszelf helen en Moeder Aarde helen

Om ons te helpen onszelf te helen, delen zij nu de inwijdingen met ons die ze honderden jaren binnen hun eigen gemeenschap hebben gehouden.

Met de Munay-ki kunnen we heel veel oude ballast uit ons eigen verleden en uit onze familielijn opruimen. We leren hoe we kunnen mee helpen bouwen aan een betere wereld voor onszelf en onze kinderen.

Met de Nusta karpay komt er een evenwicht tussen ons mannelijke en ons vrouwelijke aspect. We hebben ze allemaal beiden in ons, of we nu als man of als vrouw op de wereld zijn.

Door ons vrouwelijke aspect terug te omarmen en toe te laten kunnen we als vrouw liefdevol in onze kracht staan en kunnen mannen hun gevoel toelaten en vanuit liefde bescherming geven aan vrouwen en kinderen.

Onze verbinding met elkaar en Moeder Aarde herstellen

Als we met deze kennis aan de slag gaan voelen we ons niet langer afgescheiden. Je kan helemaal alleen rondlopen en je toch helemaal verbonden voelen met alles wat rondom jou is. Eenzaamheid verdwijnt.

Ben je met anderen samen, dan voel je een verbinding met elkaar, die er voorheen niet of nauwelijks was. Geloofsovertuiging, huidskleur en ras spelen geen rol meer , we zijn allemaal kinderen van de aarde. We gaan van dualiteit en afgescheiden zijn naar eenheid en liefde.

We dragen weer zorg voor elkaar en voor Moeder Aarde vanuit dankbaarheid voor alles wat zij ons schenkt: voedsel, water, onderdak, kleren, schoonheid om van te genieten, kleuren, geuren, geluiden, gezelschap om ons heen van planten, dieren en onze medemensen.

Oude kennis uit de Andes over Moeder Aarde
Getagd op: