Skip to main content

Traditionele Incamedicina

Escuela Inca medicina

Inca medicina is een boeiende leerschool, waar je leert om terug verbinding te maken met de spirit van mensen, planten en dieren in plaats van met het materiële lichaam. Ik heb nu net de opleiding tot  paqo pampamesayok( vrij vertaald: hoeder van de aarde) afgerond en ben gestart in de Masterclass. Deze opleiding heeft mij heel veel bijgebracht aan levenswijsheid en inzichten. Er is ook heel veel heling gekomen op mijn voorouderlijn, iets waar ik diep dankbaar voor ben. Wat er geheeld wordt, gaat immers ook naar de 7 generaties voor jou en naar de 7 generaties na jou.

Tijdens deze opleiding kan je met een tussenpauze van 6 maanden de 3 grote inwijdingen ontvangen.

De 3 grote inwijdingen

De Munay karpay

De Munay karpay is de opening van het hartchakra. Het opent je hart voor onvoorwaardelijke liefde voor heel de schepping.
Munay is ook gekoppeld aan de wil. Dat betekent dat je op elk moment in je leven bewust kan kiezen om naar een gebeurtenis in je leven te kijken vanuit liefde in plaats van vanuit angst of boosheid.
Deze inwijding wordt nu voor iedereen opengesteld, zodat de Westerse mens ook meer vanuit zijn/ haar hart kan leven.

De yatchay karpay

Hiermee wordt je buikchakra geactiveerd. Je innerlijk weten, je innerlijke stem. Je krijgt meer kracht en moed en ook bescherming.

De llanqay karpay

Met de llanqay karpay ontvang je de lichtkrachten van de bovenwereld. Hiermee wordt je hoofd geactiveerd. Het ontvangen van de boodschappen van boven. Llanqay betekent werken met je hoofd erbij, weten waar je mee bezig bent.

De Mesa
De Q’eros uit de Andes
Khuya’s

De kosmologie van de Andes

Kausay pacha

Er is een  web van levende energie. Dat verbindt alle levende wezens met elkaar en met de aarde.

Diezelfde levende energie is ook in de kosmos om ons heen aanwezig.

Kawsay betekent dat wat leven geeft aan onze cellen, onze botten, onze organen en ons bloed. Kawsay is overal om ons heen en in alle dingen. Dus ook in je huis, in je boeken, in de bergen, in de rivieren en in de stenen.

Water is levende energie, alles wat we eten is levende energie. Kawsay is datgene wat ons het leven geeft. Via je kruinchakra kan je verbinding maken met Kausay. Geef jezelf een healing met een douche van deze sprankelende lichte energie.

Ayni

Ayni betekent “Evenwicht in geven en nemen, delen met elkaar.” Er moet balans zijn in onze uitwisseling met elkaar. Maar we moeten er ook naar streven in Ayni te zijn met Moeder Aarde. De despacho ceremonie is een goede manier om dit evenwicht te herstellen.

Als je in Ayni bent dan stroomt de energie. Is Ayni verstoord, dan stremt de energie en ontstaat er Hucha (zware energie).
Als je volledig in Ayni bent met je omgeving, dan vliegen vogels niet op als je in de buurt komt. Ze weten dat je één van hen bent.

Sami en Hucha (lichte en zware energie)

Sami is de lichte, sprankelende energie van de Kausay pacha.  Deze energie is ook in onze aura. Via onze kruinchakra maken we contact met deze levende energie. Door de energie bewust aan te roepen, maak je contact met de verschillende lagen van de kosmos.

Hucha betekent letterlijk zonde, zware energie, woede, onbalans. We creëren Hucha als we kwaad worden, dingen op anderen projecteren, kwaad spreken over iemand of als we roddelen. We hoeven het niet eens uit te spreken, zelfs onze negatieve gedachten over anderen of over onszelf veroorzaken Hucha.

Wat voor de ene mens als sprankelende lichte energie aanvoelt, kan voor iemand anders heel zwaar aanvoelen. Als energie voor jou zwaar aanvoelt, betekent dat dat er iets in jou aangeraakt wordt dat nog niet geheeld is.

Pachamama

Pachamama is Moeder Aarde. Alles wat wij zien als ons bezit, hoort haar toe. We hebben het alleen in bruikleen gekregen.  Ook spiritueel zorgt Moeder Aarde voor ons.

Haar helende energie voelt zacht en warm aan en voedt ons. En onze zware energie kunnen we aan haar afgeven, het is voedsel voor haar, zij zet het terug om in voedende energie. Ze composteert al onze lasten.

De Nusta’s en en de Apus

Net zoals onze ziel een mannelijk en een vrouwelijk aspect heeft, heeft ook Moeder Aarde een vrouwelijk en een mannelijk aspect. Haar vrouwelijke deel zijn de Nusta’s, het zijn energieën die verbonden zijn met ronde bergtoppen of plaatsen waar water is. De Apus zijn haar mannelijke deel, deze energieën zijn verbonden met de spitse bergtoppen van de aarde. Het zijn krachtige bondgenoten in een Incahealing.

Apu Snowdonia in Wales
Nusta energie

Munay (energie van onvoorwaardelijke liefde)

Munay betekent liefhebben. Maar het betekent ook je eigen kracht, je gave, vreugde, geluk, zachtheid en tederheid. Het is een onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is.

Vul hieronder je gegevens in en ontvang onze nieuwsbrief