Skip to main content

Traditionele Incamedicina

In de voorbije 10 jaar heb ik mij verdiept in de healing technieken van de Q’eros. Zij zijn de rechtstreekse afstammelingen van de Inca.  Zij hebben honderden jaren lang een profetie aan elkaar doorverteld. Deze zei het volgende.

Als de zon harder gaat schijnen en meer mensen verbrandt, wanneer het ijs op de gletsjers gaat smelten, dan moeten jullie van de berg afdalen. Het is dan tijd om jullie kennis te delen met het Westen, want de Westerse mensen moeten de nieuwe hoeders van de aarde worden.

In hun healings en inwijdingen gebruiken zij de mesa, te vergelijken met de medicijnbuidel van de Noord -Amerikaanse indianen. De mesa bevat je khuyas, je helende stenen.

De Mesa

De Q’eros uit de Andes

Khuya’s

De kosmologie van de Andes

Kausay pacha

Er is een web van levende energie. Dat verbindt alle levende wezens met elkaar en met de aarde.
Diezelfde levende energie is ook in de kosmos om ons heen aanwezig.

Kawsay betekent dat wat leven geeft aan onze cellen, onze botten, onze organen en ons bloed. Kawsay is overal om ons heen en in alle dingen. Dus ook in je huis, in je boeken, in de bergen, in de rivieren en in de stenen.

Water is levende energie, alles wat we eten is levende energie. Kawsay is datgene wat ons het leven geeft. Via je kruinchakra kan je verbinding maken met Kausay. Geef jezelf een healing met een douche van deze sprankelende lichte energie.

Ayni

Ayni betekent “Evenwicht in geven en nemen, delen met elkaar.” Er moet balans zijn in onze uitwisseling met elkaar. Maar we moeten er ook naar streven in Ayni te zijn met Moeder Aarde. De despacho ceremonie is een goede manier om dit evenwicht te herstellen.

Als je in Ayni bent dan stroomt de energie. Is Ayni verstoord, dan stremt de energie en ontstaat er Hucha (zware energie).
Als je volledig in Ayni bent met je omgeving, dan vliegen vogels niet op als je in de buurt komt. Ze weten dat je één van hen bent.

Sami en Hucha (lichte en zware energie)

Sami is de lichte, sprankelende energie van de Kausay pacha.  Deze energie is ook in onze aura. Via onze kruinchakra maken we contact met deze levende energie. Door de energie bewust aan te roepen, maak je contact met de verschillende lagen van de kosmos.

Hucha betekent letterlijk zonde, zware energie, woede, onbalans. We creëren Hucha als we kwaad worden, dingen op anderen projecteren, kwaad spreken over iemand of als we roddelen. We hoeven het niet eens uit te spreken, zelfs onze negatieve gedachten over anderen of over onszelf veroorzaken Hucha.

Wat voor de ene mens als sprankelende lichte energie aanvoelt, kan voor iemand anders heel zwaar aanvoelen. Als energie voor jou zwaar aanvoelt, betekent dat dat er iets in jou aangeraakt wordt dat nog niet geheeld is.

Pachamama

Pachamama is Moeder Aarde. Alles wat wij zien als ons bezit, hoort haar toe. We hebben het alleen in bruikleen gekregen.  Ook spiritueel zorgt Moeder Aarde voor ons.

Haar helende energie voelt zacht en warm aan en voedt ons. En onze zware energie kunnen we aan haar afgeven, het is voedsel voor haar, zij zet het terug om in voedende energie. Ze composteert al onze lasten.

De Nusta’s en en de Apus

Net zoals onze ziel een mannelijk en een vrouwelijk aspect heeft, heeft ook Moeder Aarde een vrouwelijk en een mannelijk aspect. Haar vrouwelijke deel zijn de Nusta’s, het zijn energieën die verbonden zijn met ronde bergtoppen of plaatsen waar water is. De Apus zijn haar mannelijke deel, deze energieën zijn verbonden met de spitse bergtoppen van de aarde. Het zijn krachtige bondgenoten in een Incahealing.

Apu Snowdonia in Wales
Nusta energie

Munay (energie van onvoorwaardelijke liefde)

Munay betekent liefhebben. Maar het betekent ook je eigen kracht, je gave, vreugde, geluk, zachtheid en tederheid. Het is een onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is.

Medicijnwiel, pad van heling
De oude Inca wijsheid
Carmen Vandorpe
Zaakvoerder
Een intens pad waar je 4 weekends werkt rond een ander thema
  • Helen en loslaten van het verleden
  • Je angsten loslaten en het helen van je voorouderlijke lijn
  • De oude wijsheden integreren
  • De transcendentie maakt naar de nieuwe mens in de nieuwe tijd. Zo stap je uit de collectieve nachtmerrie en kan je voluit gaan voor jouw eigen droom.
Groep 1 : de verscholen tuin in Deurne 27-29 jan 2023; 5-7mei; 22-24 sept; 19-21 jan 2024
Groep 2 : Shamballa in Deinze 10-12 maart; 2-4 juni; 18-20 aug; 8-10 dec
Medicijnwiel, pad van heling
De oude Inca wijsheid
Carmen Vandorpe
Zaakvoerder
Een intens pad waar je 4 weekends werkt rond een ander thema
Groep 1 : de verscholen tuin in Deurne 27-29 jan 2023; 5-7mei; 22-24 sept; 19-21 jan 2024
Groep 2 : Shamballa in Deinze 10-12 maart; 2-4 juni; 18-20 aug; 8-10 dec