Skip to main content

Wat is verlichting?

De verlichting is een healing techniek uit de Inca traditie. Het maakt je los van pijnlijke ervaringen uit je verleden door de sporen in je energieveld schoon te maken. Stemmingen, gedachten en emoties beïnvloeden je gezondheid.

Na een verlichting, bepaalt wat je eerder meemaakte, niet langer je toekomst. Er blijft alleen een herinnering over, maar het gebeurde bepaalt niet langer je handelingen in het heden.

Wil jij ook je rugzak legen?

Verlichting en het energieveld

Er is een wisselwerking tussen je energieveld en je fysieke lichaam

Doe je ijzervijlsel op een glasplaat en beweeg je daaronder een magneet, dan volgt dit vijlsel de beweging die je maakt. Op dezelfde manier is er een wisselwerking tussen je aura en je fysieke lichaam.

Verlichting brengt fysieke verandering door de energievelden te veranderen die vorm geven aan je lichaam. We helen de aura en het fysieke lichaam volgt.

De lagen van je energieveld

Je aura heeft verschillende lagen die zich vanaf je lichaam uitstrekken. De buitenste laag beïnvloedt je fysieke lichaam. Daaronder ligt de mentale en emotionele laag. Deze heeft invloed op je denken en je emoties.

Dan volgt de psychische laag die zorgt voor je psychisch welzijn. Het dichtst bij je lichaam bevindt zich de causale laag die je spiritueel leven richting geeft.

Je energieveld bevat een archief van herinneringen met niet geheelde emoties. Die zijn niet alleen van jezelf maar ook van je voorouders die wonden niet konden helen. Dat zijn de generatie sporen. Zelfs pijnlijke wonden uit vorige levens vind je er terug.

Schets uit het boek Shaman healer sage van Alberto Villoldo

Verlichting overschrijft de sporen in je energieveld

Als je iets ergs meemaakt en je kan de emoties daarrond helen, dan is er veel kans dat er geen sporen achter blijven in je energieveld. Kan je dit niet, dan blijft er wel degelijk een spoor achter.

Sporen van een fysiek trauma zoals een ongeval of een operatie worden in de buitenste laag weggeschreven. Emotionele toestanden die je erg gekwetst hebben in de tweede laag, ervaringen van de ziel in de derde en spirituele wonden in de vierde.

Als een spoor door een of andere opgeslagen herinnering zoals een geur, een kleur of een geluid terug actief wordt, maken we weer dezelfde pijnlijke dingen mee. Dit gebeurt om ons de kans te geven onze oude zielenwonden te helen. Een spoor bevat informatie die wordt doorgegeven aan een chakra.

Wat doet een chakra?

Een chakra is de verbindende schakel tussen de wereld van de energie en deze van de materie.

Je energieveld is onderhevig aan milieuvervuiling en emotionele belasting. De chakra’s nemen deze toxinen op en gaan daardoor langzamer draaien. De gifstoffen worden doorgegeven aan het centraal zenuwstelsel. Je kan daardoor ernstig ziek worden. Loopt een chakra helemaal vast, dan krijg je een defect in je immuunsysteem.

De chakra’s zijn ook verbonden met de endocriene klieren en daarmee met het hormonaal stelsel.

Wat gebeurt er tijdens een verlichting?

De verlichting brengt je weer in balans. De Inca’s noemen dit ayni. Je komt in een zuivere relatie met al het leven, zodat het universum weer ten gunste van jou kan werken.

Je krijgt hulp op drie vlakken. In de eerste plaats verbrandt het bezinksel dat aan de randen van een chakra kleeft. Dat versterkt je immuniteit.

In de tweede plaats verbrandt het giftige energie rond lichamelijke en emotionele sporen. Dit is de brandstof die een spoor gebruikt om terug actief te worden.

Tenslotte maakt het de sporen schoon in het energieveld. Er komt dus hulp aan de bron, aan de blauwdruk van je bestaan. Wanneer een negatief spoor verwijderd is, veranderen ook je gedrag en je emoties.

De Quechua naam voor de verlichting is K’anchaq. Dit betekent letterlijk licht geven en licht ontvangen. Het is een techniek die al heel oud is.

Verlichting (illuminatie)